Ποιοτικός έλεγχος

Η διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ΚΟΡΦΗ Α.Ε. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας για όλα τα προϊόντα σε όλα τα στάδια, από τη συλλογή της πρώτης ύλης μέχρι το τελικό προϊόν και τη διάθεση στα καταστήματα.

Επίσης η ΚΟΡΦΗ Α.Ε παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους:

  • για το καθημερινό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης στις κτηνοτροφικές μονάδες και σε όλο τον εξοπλισμό τους (δεξαμενές ψύξης, αρμεκτήρια κλπ) καθώς και τη σωστή χρήση και συντήρηση του.
  • για την ισορροπημένη διατροφή των ζώων με φυτικές ζωοτροφές.
  • για την καλή υγεία των ζώων και τους απαραιτήτους κτηνιατρικούς ελέγχους.

Η επεξεργασία του γάλακτος γίνεται με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο συντομότερο δυνατό διάστημα.