Ποιοτικός έλεγχος

Η διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ΚΟΡΦΗ Α.Ε. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας για όλα τα προϊόντα σε όλα τα στάδια, από τη συλλογή της πρώτης ύλης μέχρι το τελικό προϊόν και τη διάθεση στα καταστήματα.

Επίσης η ΚΟΡΦΗ Α.Ε παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους:

για το καθημερινό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης στις κτηνοτροφικές μονάδες και σε όλο τον εξοπλισμό τους (δεξαμενές ψύξης, αρμεκτήρια κλπ) καθώς και τη σωστή χρήση και συντήρηση του.
για την ισορροπημένη διατροφή των ζώων με φυτικές ζωοτροφές
για την καλή υγεία των ζώων και τους απαραιτήτους κτηνιατρικούς ελέγχους

Η επεξεργασία του γάλακτος γίνεται με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο συντομότερο δυνατό διάστημα.
*2. Νέα *
Συμμετοχή σε εκθέσεις, νέες συνεργασίες, νέα  προϊόντα,